164 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony po wschodniej stronie drogi ekspresowej S69, w rejonie ulicy Jeździeckiej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 164 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXII/796/2013 z 25.06.2013 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z  9.08.2013 r.

 • Opinia MKUA – nr 2/2015 z  28.05.2015 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.02.2016 do 3.03.2016 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 3/2016 z  5.02.2016 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XVII/323/2016 z 26.04.2016 r. 

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 2567 z 9.05.2016 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 129

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do projektu uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne