162 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej – Uchwała Nr XV/276/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 9 lutego 2016 r.

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Inne opracowania
 6. /
 7. 162 Zmiana Studium uwarunkowań...
i

Ujednolicony rysunek studium

i

Stan miasta i uwarunkowania rozwoju - tekst ujednolicony

i

Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta - tekst ujednolicony

i

Synteza ustaleń studium - tekst ujednolicony

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXX/740/2013 z 23.04.2013 r.

 • Ogłoszenie prasowe – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 14.06.2013 r.

 • Opinia MKUA – nr 5/2014 z 5.02.2014 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 8.04.2015 r. do 7.05.2015 r.

 • Ogłoszenie prasowe – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, nr 6/2015 z 27.03.2015 r.

 • Opinia MKUA – nr 6/2015 z 28.05.2015 r.

 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 5.10.2015 r. do 26.10.2015 r.

 • Ogłoszenie prasowe – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, nr 19/2015 z 25.09.2015 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XV/276/2016 z 9 lutego 2016 r.

 • Wojewoda Śląski złożył na uchwałę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 3.07.2017 roku (sygnatura akt: II SA/Gl 262/17) oddalił skargę

 • Wojewoda Śląski złożył skargę kasacyjną na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

s

UWAGA

Zmienia Studium nr 104 i oraz teksty jednolite zmiany Studium nr 178

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIŚ

i

Uchwała ws. zmiany studium

i

Rysunki z wyróżnionymi zmianami

i

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany Studium