161 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w rejonie ulic: Witosa, Saskiej, Serdecznej, Księżycowej, Porąbki, Wyzwolenia, Suchy Potok, Krzemionki

  1. Home
  2. /
  3. Plany archiwalne
  4. /
  5. 161 Miejscowy plan zagospodarowania...
s

UWAGA

Odstąpiono od sporządzenia planu!

i

Uchwała ws. odstąpienia

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXIX/725/2013 z 26.03.2013 r.
  • Ogłoszenie prasowe – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 26.04.2013 r.
  • Opinia MKUA  – Nr 5/2016 z 27.04.2016 r.
  • Odstapienie od sporządzenia – Uchwała nr XXXIV/819/2021 z 26 sierpnia 2021 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała ws. odstąpienia

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Opinie RDOŚ i PPIS