159 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzający zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 159 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXIV/627/2012 z 27.11.2012 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 7.12.2012 r.
 • Opinia MKUA – nr 4/2014 z 5.02.2014 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 30.05.2014 r. do 30.06.2014 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała z 23.05.2014 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XLIV/1075/2014 z 26.08.2014 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 4541, z 9.09.2014 r.
s

UWAGA

Ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez opracowanie nr 234 (zmiana planów), oraz zmianę nr 262

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne