158 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w rejonie potoku Kamienickiego II, między al. Gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną

 1. Home
 2. /
 3. Plany sporządzane
 4. /
 5. 158 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu  –  Nr  XX/524/2012 z  26.06.2012 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 13.07.2012 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.07.2013 r. do 29.07.2013 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała, nasze miasto, z 24.05.2013 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.07.2013 r. do 29.07.2013 r.
 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.09.2016 do 17.10.2016 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 19/2016 z 16.09.2016 r.
 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 13.07.2020 do 7.08.2020 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 12/2020 z 26.06.2020 r.
s

UWAGA

Plan zmieni częściowo ustalenia planu nr 124

s

UWAGA

Uchwalono etap I planu!

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS