158 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w rejonie potoku Kamienickiego II, między al. Gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną (etap II)

 1. Home
 2. /
 3. Plany sporządzane
 4. /
 5. 158 Miejscowy plan zagospodarowania...
h

Uchwała o uchyleniu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu  –  Nr  XX/524/2012 z  26.06.2012 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 13.07.2012 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.07.2013 r. do 29.07.2013 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała, nasze miasto, z 24.05.2013 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.07.2013 r. do 29.07.2013 r.
 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.09.2016 do 17.10.2016 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 19/2016 z 16.09.2016 r.
 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 13.07.2020 do 7.08.2020 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 12/2020 z 26.06.2020 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu (Etap I) – od 5.02.2021 do 26.02.2021
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 2/2021 z 29.01.2021 r.
 • Uchwalenie (etap I) – uchwała Nr XXXI/745/2021 z 22.04.2021 r.
 • W pozostałej części uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu została uchylona uchwałą Nr LIV/1247/2023 z 2.02.2023 r.
s

UWAGA!!!

Plan zmienił częściowo ustalenia planu nr  124

s

UWAGA!!!

Uchwałono etap I planu

s

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu

h

Uchwała o uchyleniu

h

Karta informacyjna

h

Ekofizjografia

h

Uzgodnienie zakresu prognozy

h

Prognoza oddziaływania na środowisko

h

Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko

h

Opinia RDOŚ i PPIS