158 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w rejonie potoku Kamienickiego II, między al. Gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną (etap I)

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 158 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu Nr XX/524/2012 z  26.06.2012 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 13.07.2012 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.07.2013 r. do 29.07.2013 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała, nasze miasto, z 24.05.2013 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.07.2013 r. do 29.07.2013 r.
 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.09.2016 do 17.10.2016 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 19/2016 z 16.09.2016 r.
 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 13.07.2020 do 7.08.2020 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 12/2020 z 26.06.2020 r.
 • Uchwalenie (etap I) – Nr XXXI/745/2021 z 22.04.2021 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3038, z 30.04.2021 r.
 • W pozostałej części uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu (etap II) została uchylona uchwałą Nr LIV/1247/2023 z 2.02.2023 r.
s

UWAGA

Plan zastąpił częściowo ustalenia planu nr 124

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne