157 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Al. Armii Krajowej, ul. Młodzieżowej i ul. Karbowej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 157 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XIX/484/2012 z 29.05.2012 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 29.06.2012 r.

 • Opinia MKUA – nr 1/2013 z 8.05.2013 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.09.2013 do 15.10.2013 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 6.09.2013 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXIX/932/2014 z 25.02.2014 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1384, z 7.03.2014 r.

s

UWAGA

Plan częściowo zastąpił ustalenia planu nr 128

Ustalenia planu zostaną częściowo zmienione przez plan 254

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne