155 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny w sąsiedztwie bulwarów rzeki Białej, w rejonie ulic Partyzantów i Leszczyńskiej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 155 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
   29 sierpnia 2017 r.
 • Uchwała o przystąpieniu  –  Nr XVIII/464/2012 z 24.04.2012 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 1.06.2012 r.
 • Opinia MKUA – Nr 1/2014 z 23.01.2014 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.08.2016 do 1.09.2016 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 16/2016 z 5.08.2016 r.
 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 2.01.2017 do 23.01.2017 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 23/2016 z  23.12.2016 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXII/610/2017 z 29.08.2017 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 4716 z 6.09.2017 r.
s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 102

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne