152 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Ronda Hulanka

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 152 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr VII/137/2011 z 17.05.2011 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 23, z 10.06.2011 r.

 • Opinia MKUA – nr 15/2011 z 16.12.2011 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.07.2012 do 22.08.2012 r.

 • Ogłoszenie w prasie, Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto z 6.07.2012 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXIV/623/2012 z 27.11.2012 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 209, z 9.01.2013 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 2

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne