Informacja z LII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

  1. Home
  2. /
  3. Informacje z sesji
  4. /
  5. Informacja z LII sesji...

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej

na LII Sesji, która odbyła się 22 grudnia 2022 r. , podjęła następujące uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Poligonowej, Żołnierskiej i Bibliotecznej (plan nr 263),

(link do planu nr 263),

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Ametystowej (plan nr 267),

(link do planu nr 267),

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Komorowicach Krakowskich, w rejonie ulic Bestwińskiej, Maślaków i Samotnej (plan nr 268),

(link do planu nr 268),

– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług, dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem „E”, położonego pomiędzy ulicą Tarninową a ulicą Listopadową  (plan nr 269),

(link do planu nr 269).