151 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w obrębie Kamienica, w rejonie ulicy Gościnnej i potoku Dębowiec

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 151 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr VII/142/2011 z 17.05.2011 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 23, z 10.06.2011 r.

 • Opinia MKUA – nr 10/2011 z 25.11.2011 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.07.2012 do 22.08.2012 r.

 • Ogłoszenie w prasie, Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto z 6.07.2012 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXIV/622/2012 z 27.11.2012 r.

 • Uchwała nie obowiązuje, z uwagi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego IF.III.4131.1.20 z 7.01.2013 r.

 • Na rozstrzygnięcie nadzorcze Gmina Bielsko-Biała wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23.05.2013 roku – oddalenie skargi.

 • Wobec nie wniesienia przez Gminę skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, uchwała przestała obowiązywać.

 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.02.2016 do 17.03.2016 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 4/2016 z  19.02.2016 r.

 • Ponowne uchwalenie – uchwała  Nr XVII/322/2016 z 26.04.2016 r.

 • Po ponownym uchwaleniu Wojewoda Śląski zatwierdził uchwałę i ją ogłosił.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 2566, z 9.05.2016 r.

s

UWAGA

Plan zastąpił część ustaleń planu nr 124

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Rozstrzygnięcie nadzorcze

i

Uchwała ws. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

i

Dane przestrzenne