150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Międzyrzecze Górne, w rejonie węzła „Międzyrzecka”

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 150 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr VII/141/2011 z 17.05.2011 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 24, z 17.06.2011 r.

 • Opinia MKUA – nr 12/2011 z 16.12.2011 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.05.2012 do 4.06.2012 r.

 • Ogłoszenie w prasie, Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto z 20.04.2012 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXII/577/2012 z 25.09.2012 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4618, z 12.11.2012 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planów nr 53 i 90

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne