149 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie w rejonie ulic: Hałcnowskiej, Braterskiej, Bliźniaczej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 149 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr VII/140/2011 z 17.05.2011 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 23, z 10.06.2011 r.

 • Opinia MKUA – nr 14/2011 z 16.12.2011 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 10.09.2012 do 8.10.2012 r.

 • Ogłoszenie w prasie, Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto z 31.08.2012 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXVII/699/2013 z 26.02.2013 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2283, z 12.03.2013 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 126

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne