Informacja z XLIX sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

  1. Home
  2. /
  3. Informacje z sesji
  4. /
  5. Informacja z XLIX sesji...

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej

na XLIX Sesji, która odbyła się 20 października 2022 r. , podjęła uchwałę w zakresie planowania przestrzennego w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy (plan nr 248)