148 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Krakowskie w rejonie ulic Samotnej i Groszkowej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 148 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr VII/139/2011 z 17.05.2011 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 23, z 10.06.2011 r.

 • Opinia MKUA – nr 11/2011 z 25.11.2011 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.04.2012 do 17.05.2012 r.

 • Ogłoszenie w prasie, Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto z 6.04.2012 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XX/523/2012 z 26.06.2012 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3445, z 16.08.2012

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 22.02.2013 roku stwierdził nieważność uchwały

 • Opinia MKUA – Nr 2/2014 z 23.01.2014 r.

 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 28.04.2014 do 27.05.2014 r.

 • Ogłoszenie w prasie –  Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8 z 18.04.2014 r.

 • Ponowne uchwalenie – uchwała Nr XLIV/1076/2014 z 26.08.2014 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4542, z 9.09.2014 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 48

Plan zostenie częściowo zmieniony przez plan 268

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchylona uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uchwała obowiązująca ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne

i

Wyrok Sądu Administracyjnego