147 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług w Wapienicy przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 147 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr V/87/2011 z 8.03.2011 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 12, z 25.03.2011 r.

 • Opinia MKUA – nr 5/2011 z 27.06.2011 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 25.01.2013 do 22.02.2013 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 18.01.2013 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXII/798/2013 z 25.06.2013 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4809, z 8.07.2013 r

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 78

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne