146 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcinku od węzła „Komorowice- Rosta” do węzła „Krakowska”, dla terenów położonych w rejonie ul. Grabowej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 146 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr III/28/2010 z 28.12.2010 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 8, z 25.02.2011 r.

 • Opinia MKUA – nr 9/2011 z 25.11.2011 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.04.2012 do 17.05.2012 r.

 • Ogłoszenie w prasie, Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto z 6.04.2012 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XX/521/2012 z 26.06.2012 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3444, z 16.08.2012 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 88

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie

i

Uzasadnienie