143 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy północno-zachodniej granicy miasta, na wschód od Alei Gen. Andersa do ulicy Bohaterów Monte Cassino w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 143 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LIX/1385/2010 z 31.08.2010

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 37, z 17.09.2010 r.

 • Opinia MKUA – nr 6/2010 z 1.12.2010 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 9.05.2011 do 6.06.2011, ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 17, z 29.04.2011 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr IX/199/2011 z 28.06.2011 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 185, poz. 3460, z 23.08.2011

 

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 122

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie