142 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący Centrum Wapienicy

 1. Home
 2. /
 3. Plany obowiązujące
 4. /
 5. 142 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LVII/1322/2010 z 8.06.2010 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 24, z 18.06.2010 r.

 • Opinia MKUA – nr 1/2011 z 6.05.2011 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 17.12.2012 do 18.01.2013 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała nasze miasto z 7.12.2012 r.

 • Ponowne wyłożenie fragmentów planu – od 15.04.2013 r. do 15.05.2013 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 5.04.2013 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXII/801/2013 z 25.06.2013 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4812, z 8.07.2013 r.

 • Wojewoda Śląski wobec uchwały wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.32.2013 z dnia 2.08.2013 roku, w którym stwierdził nieważność uchwały

 • Gmina Bielsko-Biała nie wniosła skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 30.08.2013 r.
 • Ponowne wyłożenie fragmentów planu – od 6.09.2013 do 4.10.2013 r.
 • Ponowne uchwalenie – uchwała Nr XXXVII/901/2013 z 20.12.2013 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 66, z 8.01.2014 r.

s

UWAGA

 • Plan zastąpił część ustaleń planu nr 66
 • Częściowo zmieniony zmianą planów nr 226 i 239
 • Częściowo zmieniany zmianą planów nr 234 i 248

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne