141 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta, w rejonie ulic Czeladniczej i Królewskiej

 1. Home
 2. /
 3. Plany sporządzane
 4. /
 5. 141 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LIX/1386/2010 z 31.08.2010 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 38, z 24.09.2010 r.
 • Opinia MKUA – nr 4/2011 z 27.06.2011 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od dnia 28.02.2013 r. do 28.03.2013 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 15.02.2013 r.
 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 23.05.2016 do 13.06.2016 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej Nr 9/2016 z 29.04.2016 r.
s

UWAGA

Plan zmieni część ustaleń planu nr 36 i 61

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS