135 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: 3 Maja, Piastowską, Wyspiańskiego, Sobieskiego oraz Nad Niprem

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 135 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/1017/2009 z dnia 2.06.2009 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała (Nr 28 z 10.07.2009 r.)
 • Opinia MKUA – nr 7/2016 z 28.04.2016 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.10.2016 roku do dnia 27.10.2016 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 20/2016 z dnia 30.09.2016 r.
 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 10.03.2017 r. do 30.03.2017 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 00/2017 z 3.03.2017 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXI/587/2017 z 20.06.2017 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3860, z 29.06.2017 r.
s

UWAGA

 • Plan zmienił częściowo ustalenia planu nr 6
 • Ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez zmianę planu nr 234 
 • Ustalenia planu będą częściowo zastąpione sporządzanymi planami nr 228 i 246

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do projektu uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne