134 ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych

  1. Home
  2. /
  3. BIP
  4. /
  5. Ogłoszenia
  6. /
  7. Ogłoszenia o wyłożeniu
  8. /
  9. 134 ogłoszenie o wyłożeniu...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych

Termin składania uwag – 10 czerwca 2024 r.

Link do ogłoszenia

Link do projektu planu

Link do prognozy oddziaływania na środowisko