134 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 134 Miejscowy plan zagospodarowania...
h

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/1019/2009 z dnia 2.06.2009 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała (Nr 28 z 10.07.2009 r.)

  • Opinia MKUA – nr 9/2023 z 28.08.2023 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 6.05.2024 do 27.05.2024

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej nr 8/2024 z 19.04.2024

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu