134 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 134 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/1019/2009 z dnia 2.06.2009 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała (Nr 28 z 10.07.2009 r.)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy