131 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 131 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVII/896/2009 z dnia 17.02.2009 r.
 • Ogłoszenie w prasie – 27.02.2009 (Nr 9, Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała)
 • Opinia MKUA – nr 9/2009 z 1.12.2009 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 22.02.2010 r. do 22.03.2010 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 38, z 15.02.2010 r.
 • Ponowne wyłożenie – od 27.06.2011 DO 25.07.2011 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 24,z 17.06.2011 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XIII/294/2011 z 22.11.2011 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 119, z 12.01.2012 r.
 • Plan został zaskarżony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach przez Stowarzyszenie Olszówka
 • Wyrok WSA z dnia 27.09.2012 roku – oddalenie skargi(sygnatura akt: II SA/GL 537/12)
 • Plan został zaskarżony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach przez: L.A., U.A-W.

   

s

UWAGA

Ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez plany nr 163, 194 i 241 oraz zmiany planów nr: 182 (tylko w zakresie zagrożenia powodziowego), 195, 226 , 234, 257

Ustalenia planu zostaną częściowo zmienione przez plan 245

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do projektu uchwały

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Aneks do Prognozy oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Wyrok WSA