130 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren przy ulicy Rudawka w Wapienicy w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 130 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIV/845/2008 z dnia 9.12.2008 r.
 • Ogłoszenie w prasie – 19.12.2008 (Nr 51, Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała)
 • Opinia MKUA – nr 3/2009 z 10.06.2009 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu od 3.08.2009 r. do 31.08.2009 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 174 z 27.07.2009
 • Uchwalenie – uchwała Nr L/1181/2009 z 22.12.2009 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 31, poz. 444, z 23.02.2010 r.
s

UWAGA

Zmienił część ustaleń zmiany planu nr 110

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do projektu uchwały

i

Karta informacyjna

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne