129 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny północnego stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 129 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXIX/773/2008 z 23.09.2008 r.

 • Ogłoszenie w prasie – 10.10.2008 (Nr 41, Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała)

 • Opinia MKUA – nr 10/2009 z 1.12.2009 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 3.01.2011 do 1.02.1011 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 49, z 10.12.2010 r.

 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu fragmentów planu – od 20.06.2011 do 19.07.2011 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 23, z 10.06.2011 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XIII/296/2011 z 22.11.2011 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 349, z 20.01.2012 r.

s

UWAGA

Ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez plany nr: 164, 172,  180 oraz zmianami planów nr:  205 234

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne