128 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony pomiędzy Aleją Armii Krajowej, ulicami Młodzieżową i Karbową oraz granicą zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina”

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 128 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXIV/647/2008 z 29.04.2008 r.
 • Ogłoszenie w prasie – 13.06.2008 (Nr 24, Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała)
 • Opinia MKUA – nr 2/2010 z 1.04.2010 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 3.01.2011 do 1.02.2011 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 50, z 17.12.2010 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr VIII/169/2011 z 7.06.2011 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl.. Nr 163 poz. 3034 z 1.08.2011 r.
s

UWAGA

Ustalenia planu zostały częściowo zastąpione ustaleniami planów nr: 157  i 163 oraz przez   zmianę planu nr 234 

Ustalenia planu zostaną częściowo zmienione przez plan 254

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne