122 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy północno-zachodniej granicy miasta, na wschód od ulicy Klubowej (zmiana nazwy na Aleję Gen. Andersa) do ulicy Bohaterów Monte Cassino w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 122 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr III/32/2006 z 28.12.2006 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 56, z 7.03.2007 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 27.06.2008 do 25.07.2008 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 24, z 13.06.2008 r.

 • Ponowne wyłożenie fragmentu planu – od 20.10.2008 do 18.11.2008 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 41, z 10.10.2008 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XL/944/2009 z dnia 7.04.2009 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 92, poz. 2000, z 29.05.2009 r.

s

UWAGA

Zmieniony częściowo przez zmianę planu nr 143

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne