121 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług, obejmujący tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie, w rejonie boiska, pomiędzy ulicami Olimpijską i Laurową

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 121 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXIV/2122/2006 z 24.10.2006 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 44, z 3.11.2006 r.

 • Opinia MKUA – nr 1/2007 z 14.03.2007 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 4.06.2007 do 4.07.2007 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 21, z 25.05.2007 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XV/361/2007 z 18.09.2007 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 187, poz. 3435, z 5.11.2007 r.

s

UWAGA

Plan uchylił plan nr 85

Zmieniony częściowo przez zmianę planu nr 182 (w zakresie stref zagrożenia powodziowego).

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne