120 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w obrębie Lipnik, w rejonie ulic: Lipnickiej, Tkaczy, Wiosennej, Świerkowej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 120 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXIV/2121/2006 z 24.10.2006 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, nr 44, z 3.11.2006 r.

 • Opinia MKUA – nr 2/2007 z 14.03.2007 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 14.05.2007 r. do 12.06.2007 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 18, z 4.05.2007 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XV/362/2007 z 18.09.2007 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 187, poz. 3436 z 5.11.2007 r.

s

UWAGA

Zmienił część ustaleń planu nr 55

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne