119 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską i Generała Maczka, oraz potokiem Straceńskim, w obrębach Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 119 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXIV/2120/2006 z 24.10.2006 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 512, z 22.12.2006 r.

 • Opinia MKUA – nr 3/2008 z 1.07.2008 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 30.03.2009 do 28.04.2009 (ogłoszenie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 12, z 20.03.2009 r.)

 • Uchwalenie – uchwała Nr XLV/1093/2009 z 25.08.2009 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 179, poz. 3270, z 7.10.2009 r.

s

UWAGA

Ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez plan nr 169 oraz przez zmiany planów nr: 181, 182 (w zakresie zagrożenia powodziowego) i nr 234.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne