118 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 118 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXIII/2072/2006 z 10.10.2006 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 49, z 8.12.2006 r.

 • Opinia MKUA – nr 8/2007 z 14.12.2007 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.06.2010 do 30.06.2010 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 20, z 21.05.2010 r.

 • Ponowne wyłożenie fragmentów planu – od 10.01.2011 do 7.02.2011 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 52, z 31.12.2010 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr VIII/168/2011 z 7.06.2011 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 169, poz. 3139, z 5.08.2011 r.

s

UWAGA

Plan uchylił część planów nr: 15 (15_E5, 15_E6) i 36 (36_K6)

Ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez zmiany planów nr 201 i nr 234 oraz przez  plany nr 168, 204, 222, 

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne