116 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Lipniku, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym

 1. Home
 2. /
 3. Plany obowiązujące
 4. /
 5. 116 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu Nr XII/140/95 z dnia 21.03.1995 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Kronika Beskidzka, Nr 24, z 14.06.1995 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.04.1997 do 12.04.1997 oraz od 14.04.1997 do 30.04.1997 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 73, z 27.03.1997 r.

 • Uchwalenie – uchwała nr XXXIII/382/2000 z dnia 26.09.2000 r.

 • Ogł. Dz. Urz. WŚ nr 51 z dnia 28.12.2000 r.

s

UWAGA

Plan uchylił część planu 36 (36_L15)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

GEOTIFF