115 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 115 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

i

Tekst jednolity planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LVIII/1847/2006 z dnia 16.05.2006 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 121, z 25.05.2006 r.
 • Opinia MKUA – nr 8/2006 z 14.12.2006 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 29.06.2007 do 27.07.2007 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 25, z 22.06.2007 r.
 • Ponowne wyłożenie fragmentu planu – od 19.11.2007 r. do 17.12.2007 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 45, z 9.11.2007 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XXI/586/2008 z 22.02.2008 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 90, poz. 1904, z 16.05.2008 r.
 • Tekst jednolity – Uchwalenie – uchwała LXII/1396/2023
  z 31.08.2023 r
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6892 z 13.09.2023 r.
s

UWAGA

Część ustaleń planu została  zmieniona przez plan nr 177 oraz zmiany planu nr  198234.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne