114 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Sobieskiego, Kopernika i Skargi

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 114 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu –  Nr LI/1684/2005 z 6.12.2005 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 288, z 12.12.2005 r.

 • Opinia MKUA – nr 1/2006 z 23.02.2006 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 10.04.2006 r. do 12.05.2006 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 76, z 30.03.2006 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr LX/1925/2006 z 27.06.2006 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 97, poz. 2641, z 14.08.2006 r.

s

UWAGA

Zmieniony częściowo przez plan nr 191

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne