113 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w obrębie Jaworze, w rejonie ulicy Światopełka

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 113 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr L/1643/2005 z 15.11.2005 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 270, z 21.11.2005 r.

 • Opinia MKUA – nr 6/2006 z 24.10.2006 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.05.2007 do 14.06.2007 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 17, z 27.04.2007 r.

 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 17.09.2007 do 15.10.2007 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 36, z 7.09.2007 r.

 • Ponowne wyłożenie fragmentu planu – od 28.12.2007 r. do 28.01.2008 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 51, z 7.12.2007 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXIV/846/2008 z dnia 9.12.2008 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 35, poz. 800, z 3.03.3009 r.

s

UWAGA

Plan został częściowo zmieniony przez plan nr 224 oraz przez opracowanie nr 226 (zmiana planu)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne