111 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmujący teren położony w Olszówce i Kamienicy, w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 111 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVII/1556/2005 z dnia 30.08.2005 roku

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 22, z 26.01.2006 r.

 • Opinia MKUA – nr 5/2007 z 23.10.2007 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – 30.07.2008 r. do 28.08.2008 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, z 16.07.2008

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXVI/881/2009 z dnia 27.01.2009 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 76, poz. 1736 z 7.05.2009 r

s

UWAGA

Ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez plan nr 163, oraz przez zmiany planów nr 234 , 183 (§ 5 pkt 13 ppkt 8) i 249.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne