110 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 110 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVII/1555/2005 z dnia 30.08.2005 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 245, z 20.10.2005 r.

 • Opinia MKUA – Nr 3/2006 z 23.02.2006 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 23.10.2006 r. do 21.11.2006 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 236, z 9.10.2006 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr V/83/2007 z 20.02.2007 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 52, poz. 1128 z 27.03.2007 r.

s

UWAGA

 • Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 130 i zmianę planu nr 207
 • Zmienia część ustaleń planu nr 53

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne