108 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący teren położony w Lipniku i Hałcnowie, w rejonie ulic Orchidei i Wyzwolenia

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 108 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu Nr XLV/1478/2005 z dnia 14.06.2005 r,.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 22, z 26.01.2006 r.

 • Opinia MKUA – nr 6/2007 z 23.10.2007 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – 30.07.2008 do 28.08.2008 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni z 16.07.2008 r.

 • Uchwalenie–uchwała Nr XXXIV/847/2008 z dnia 9.12.2008 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 35, poz. 801, z 3.03.2009 r.

s

UWAGA

Ustalenia planu zostay częściowo zmienione przez opracowanie nr 234 (zmiana planu)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne