107 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 107 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/1477/2005 z dnia 14 .06.2005 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 254, z 31.10 – 1.11.2005 r.

 • Opinia MKUA – nr 5/2006 z 30.06.2006 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – 14.04.2008 – 13.05.2008 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 13, z 28.03.2008 r.

 • Ponowne wyłożenie fragmentu planu – 19.09.2008 – 17.10.2008 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 36, z 5.09.2008 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XLIV/1063/2009 z 30.06.2009 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 148, poz. 2928, z 19.08.2009 r.

s

UWAGA

Plan uchylił ustalenia planu nr 26
Plan zmienił ustalenia planu nr 90

Ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez plan nr 176, 214 i 218,  oraz zmiany planów nr 226, 232, 234244.

Ustalenia planu zostaną częściowo zmienione przez plan 212 i 265

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie