103 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług, obejmujący obszar położony w Komorowicach Krakowskich, pomiędzy ulicą Bestwińską a rzeką Białą, na północ od oczyszczalni ścieków

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 103 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XL/1261/2005 z dnia 15.02.2005 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 174, z 28.07.2005 r.

 • Opinia MKUA – nr 2/2006 z 23.02.2006 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 17.03.2006 r. do 14.04.2006 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 10, z 10.03.2006 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr LVIII/1846/2006 z 16.05.2006 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 74, poz. 2139 z 28.06.2006 r.

s

UWAGA

Plan został częściowo zmieniony przez zmiany planów: 182 – tylko w zakresie stref zagrożenia powodziowego oraz 234 

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne