100 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług sportu oraz usług oświaty, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Lipnik, przy ul. Broniewskiego oraz ul. Rychlińskiego

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 100 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIX/1243/2005 z dnia 11.01.2005 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 15, z 19.01.2005 r.

 • Opinia MKUA – nr 10/2005 z 25.08.2005 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 14.11.2005 do 13.12.2005 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 254, z 31.10-1.11.2005 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr LIV/1739/2006 z 14.02.2006 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006 r., Nr 37, poz. 1058 z 27.03.2006 r.

s

UWAGA

Część ustaleń planu została zmieniona przez plan 167

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne