099 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego stoki Dębowca i Szyndzielni w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 099 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVII/1194/2004 z 7.12.2004 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 19, z 24.01.2005 r.

 • Opinia MKUA – nr 11/2005 z 12.10.2005 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 2.07.2010 r. do 30.07.2010 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 146, z 25.06.2010

 • Uchwalenie – uchwała Nr LIX/1359/2010 z dnia 31.08.2010 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 200, poz. 3046, z 24.09.2010 r.

 • Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu była zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (skarżący Aleksander i Roman Berka) – sąd odrzucił skargę w drodze postanowieniem, z powodu uchybień formalnych (postanowienie sygn. akt II SA/GI 337/12 z dnia 30.07.2012 r.)

s

UWAGA

Plan uchylił jednostki planu 36 (36 – K1, 36 – K7) i część planu 60

Ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez plan nr 170 oraz przez opracowanie nr 234 (zmiana planu)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne