097 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Sarni Stok”

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 097 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXV/1117/2004 z 12.10.2004 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 7, z 10.01.2005 r.

 • Opinia MKUA – nr 7/2006 z 24.10.2006 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.02.2007 do 5.03.2007 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 5, z 2.02.2007 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr IX/167/2007 z 15.05.2007 r.

 • Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 113, poz. 2264 z dnia 10.07.2007 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Dane przestrzenne