096 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący teren położony w Lipniku na północ od ul. Polnej do potoku Niwka

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 096 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIV/1067/2004 z dnia 28.09.2004 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 245, z 18.11.2004 r.

 • Opinia MKUA – nr 14/2005 z 13.12.2005 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.05.2006 do 26.06.2006 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 114, z 17.05.2006 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr LXIII/2074/2006 z 10.10.2006 r.

 • Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 131, poz. 3778 z dnia 16.11.2006 r.

 • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – Maria i Marian Hankus

 • Wyrok WSA – oddalenie skargi

s

UWAGA

Plan został częściowo zmieniony ustaleniami planu nr 211

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Dane przestrzenne