095 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu sportowo – rekreacyjnego w rejonie ul. Ochota w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 095 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu z 28.09.2004 r., Nr XXXIV/1066/2004

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 240, z 12.10.2004 r.

 • Opinia MKUA – nr 7/2005 z 3.06.2005 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.04.2006 do 26.05.2004

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 80, z 4.04.2006

 • Uchwalenie – uchwała nr LXI/1976/2006 z 29.08.2006 r.

 • Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 118, poz. 3344 z 11.10.2006 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do projektu uchwały

i

Karta informacyjna

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne