094a Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług gastronomiczno-rekreacyjnych w Straconce (rejon skrzyżowania ulicy Wspólnej i Górskiej)

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 094a Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Plan zlecony przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego do wykonania przez firmę zewnętrzną.
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr L/1180/2009 z 22.12.2009 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 26, z 2.07.2010 r.

 • Opinia MKUA – Nr 3/2010 z 28.10.2010 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 10.02.2012 do 9.03.2012 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała nasze miasto, z 3.02.2012 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XIII/297/2011 z 22.11.2011 r. (uchwała uchylona przez Wojewodę Śląskiego w dniu 29.12.2011 r.)

 • Ponowne uchwalenie – uchwała Nr XVIII/465/2012 z 24.04.2012 r.

 • Ogłoszenie –Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2515 z 21.06.2012 r.

s

UWAGA

Plan zmienił ustalenia planu nr 25

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Dane przestrzenne