092 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług sportu, obejmujący teren położony w gminie katastralnej Żywieckie Przedmieście, w rejonie ulic Widok i Kamienickiej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 092 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXI/965/2004 z dnia 6.07.2004 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 175, z 28.07.2004

 • Opinia MKUA – nr 17/2004 z 26.10.2004 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.01.2005 do 22.02.2005 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 8, z 11.01.2005 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XLII/1359/2005 z 12.04.2005 r.

 • Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 65, poz. 1668 z 24.05.2005 r.

s

UWAGA

Część ustaleń planu zostanie zmieniona przez plan nr 275

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne