090 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla węzła na trasie przebiegu drogi krajowej S1, pomiędzy ulicami Klubową i Międzyrzecką oraz ulicy zbiorczej obsługującej strefę wytwórczości i usług (AUCHAN)

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 090 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr VIII/96/2003 z dnia 18.03.2003r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 25, z 25.03.2003

 • Opinia MKUA – Nr 1/2004 z 13.01.2004

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.01.2004 do 18.02.2004

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 16, z 8.01.2004

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXVII/817/2004 z 6.04.2004 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 59/2004 , z 14.07.2004 r., poz. 1873

s

UWAGA

Plan został częściowo zmieniony przez plan 107, 150, 187,  oraz przez zmiany planu 190 i nr 226 (zmiana planu)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne