088 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do „węzła Krakowska”

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 088 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr IX/178/2003 z dnia 15.04.2003 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko, z 20.05.2003 r.
 • Opinia MKUA – nr 14/2004 z 25.10.2004 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.01.2006 r. do 22.02.2006 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, z 16.01.2006 r.
 • uchwalenie – uchwała Nr LXIII/2068/2006
  z 10.10.2006 r.
 • Ogłoszenie Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 131, poz. 3777  z dnia 16.11.2006 r.
s

UWAGA

Część ustaleń planu została zmieniona przez opracowania
nr 139, 146, 234237
, 252 (zmiany planu), oraz plany nr 197 i 209.

Część ustaleń planu będzie zmieniona przez plan nr 210 , 267

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne